Programmabegroting 1 november 2018
!

Programmabegroting 2019 en Bestuursrapportage 2018 raadsbreed aangenomen

!
Mijdrecht - Tijdens de raadsvergadering van 1 november 2018 zijn zowel de Programmabegroting 2019 als ook de Bestuursrapportage 2018 unaniem door de raad van De Ronde Venen aangenomen. Met een totaal van 20 ingediende moties en 7 amendementen was de begrotingsraad avondvullend, maar bleef dit jaar tot 1 avondbehandeling beperkt.

Alle fractievoorzitters kregen de gelegenheid om in een tijdsbestek van 5 minuten hun standpunten over de begroting duidelijk te maken en zich daarin te profileren. Duidelijk was ook dat de partijen er al uitgebreid over hadden gesproken in de commissies, veel tegenstellingen kwamen niet aan de orde. De gemeente De Ronde Venen staat er financieel gezien goed voor, waarbij de plannen voor het komend jaar en daarna zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. De totale Programmabegroting 2019 is in leesbare vorm teruggebracht tot een aantal leesbare boekwerken. Daarnaast is de begroting eveneens op de website van de gemeente geplaatst.

Een tweetal moties werd ingetrokken en 1 motie werd niet ingediend. Van de 7 amendementen werden er 2 ingetrokken. Een motie van Lijst 8 kernen, PvdA/GroenLinks en Ronde Venen Belang om het aantal openbaar toegankelijke AED’s in de gemeente te verdubbelen werd unaniem door de raad ondersteund. Slechts negen van de dertig aanwezige AED’s in de gemeente zijn dag en nacht te gebruiken. De overige AED’s bevinden zich in winkels, dorpshuizen en andere niet voortdurend toegankelijke plaatsen. Een amendement over extra maatregelen in het fietsplan werd met algemene stemmen aangenomen, waardoor extra geld ter beschikking komt voor aanpak van een aantal knelpunten in dit plan. Een door de Seniorenpartij ingediende motie om kritischer te kijken naar de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals de onderhoudstoestand van trottoirs en banken werd verworpen door de raad. Een motie van D66 en Seniorenpartij over publiek toegankelijke openbare toiletten werd unaniem gesteund. In de motie werd gevraagd om betere bewegwijzering naar de toiletten en ook om raamstickers beschikbaar te stellen aan ondernemers met opengestelde toiletten en eventueel meer openbare toiletten te bouwen. Een motie van D66, Ronde Venen Belang, Lijst 8 kernen en CDA om de voortdurende verkeersonveiligheid rondom de scholen aan te pakken werd raadsbreed aangenomen. De indieners willen door middel van de invoering van een Dick Bruna veilige schoolzone de veiligheid laten toenemen. Als pilot wordt de verkeerssituatie bij de Piet Mondriaanschool in Abcoude voorzien van zo’n veilige schoolzone door ondermeer de plaatsing van verkeersborden met tekeningen van Bruna. Of en op welke wijze daarbij ook de weginrichting bij de Piet Mondriaanschool wordt aangepakt, is nog niet duidelijk.