Maart/April-2018
!

Lesprogramma over ‘Stolpersteine’ op de basisscholen van Abcoude

!

Sinds 2012 liggen op drie verschillende locaties in Abcoude negen zgn. Stolpersteine: aan de Voordijk nabij de Derde Brug en op twee plekken in de Hoogstraat. Stolpersteine zijn kleine messing plaatjes van 10 x 10 cm. die zijn ingemetseld  in het trottoir voor de huizen van waaruit in WOII joden, Sinti, Roma en andere vervolgden zijn afgevoerd om daarna te worden omgebracht in de vernietigingskampen van de nazi’s. Daarop staan de namen, geboortedata, data transport naar de concentratiekampen en de plaats en datum waar de oorlogsslachtoffers werden vermoord.

 

Vanaf de plaatsing in 2012 verzorgen de initiatiefnemers van de Stolpersteine in Abcoude, Michael Guggenheim en Wiet van der Velden, ieder jaar een lesprogramma voor de hoogste groepen van de basisscholen in Abcoude. Op 25  april jl. vond deze les over de mogelijke gevolgen van racisme, rassenhaat, xenofobie in het algemeen en de Jodenvervolging in het bijzonder plaats in groep 7 van de CNS. Opvallend waren de grote aandacht en de zeer toepasselijke vragen van de leerlingen. Na afloop van de presentatie vertrokken de kinderen in drie groepen naar de drie locaties van de Stolpersteine, waar ze de messing plaatjes een schoonmaak- en poetsbeurt gaven. Daarna werden voor elk van de oorlogsslachtoffers een rode roos neergelegd en werd ter plaatse een minuut stilte gehouden. De basisscholen in Abcoude geven aan dat zij dit kleine maar indrukwekkende project ook voor de komende jaren graag willen handhaven.

tekst: Wiet van der Velden

   

 

Feestelijke Koningsdag

!
Baambrugge – De dag begon al vroeg in Baambrugge met een rondgang door het dorp. Veel verkleedde kinderen gingen op hun versierde fietsen achter de Abcouder Harmonie door het dorp en zelfs door de nieuw gebouwde wijk.

Bij het podium aangekomen verwelkomde Rik Wever, voorzitter Oranjevereniging, de aanwezige dorpsgenoten en burgemeester Divendal. Een bijzondere dag voor de voorzitter uit Baambrugge omdat hij een dag eerder tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding heeft mogen ontvangen, samen met nog drie inwoners van Baambrugge. Ook de burgemeester stond daar in zijn toespraak nog even bij stil. Maar om je zelf als voorzitter nou toe te spreken staat een beetje raar, daarom was voorzitter Stichting Feestelijkheden Abcoude, Arie Ligtvoet naar Baambrugge gekomen om Rik toe te spreken en uiteraard te feliciteren met de onderscheiding. Na de opening van de dag konden de kinderen naar hartenlust de leuke spelletjes gaan spelen in het spellencircuit die dit jaar in het teken van de Olympische Spelen stond. ’s Middags was er de vrijmarkt in Baambrugge en een demonstratie van BEO, de gymnastiekvereniging.

     

 

KLIK HIER VOOR DE FOTOSERIE KONINGSDAG BAAMBRUGGE:

 

Abcoude – Daar begon de dag al vroeg midden in het dorp met de vrijmarkt. Het was er ook al vroeg gezellig druk. Menig kind probeerde zo voor de vakantie nog een extra zakcentje te verdienen, al werd er veel ook meteen weer uitgeven aan wat anders. Rond 11.30 uur begon de Abcouder Harmonie aan de rondgang door Abcoude. Bij het podium bij de Raadhuislaan gaf de Abcouder Harmonie en de drumband een  mini concertje. Daarna opende voorzitter SFA, Arie Ligtvoet de dag en feliciteerde de 3 gedecoreerden uit Abcoude, Twee van hen, mevrouw  J. Gijsen-Kreuger en De heer M. Guggenheim waren naar het podium gekomen en ontvingen nog een mooi boeket. Voor mevrouw Mevrouw J. Van der Klok- Visser was het te inspannend om naar het dorp te komen en daarom is Arie Ligtvoet samen met de Abcouder Harmonie naar haar toegegaan voor een Aubade.

Na de opening ging ook in Abcoude het spellencircuit van start en was er voor de allerkleinste een clown aanwezig. ’s Middags werd er in het Piet Mondriaangebouw fanatiekBingo gespeeld door de ouderen. Al met al was het in beide dorpen een groot feest.

     

KLIK HIER VOOR DE FOTOSERIE KONINGSDAG ABCOUDE:

Koninklijke onderscheiding voor zestien inwoners

!

Zestien inwoners van De Ronde Venen hebben donderdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Vijftien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Dorpskerk in Abcoude werden de lintjes bij hen opgespeld door burgemeester Maarten Divendal.

In Abcoude zijn 3 inwoners benoemd  tot lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw J. Gijsen-Kreuger (1930, Abcoude) is iemand met een ruim hart die zich inzet om iets toe te voegen aan de kwaliteit van leven van ouderen. Zij is al vele jaren actief in de kerk. Eerst als vrijwilliger in de (voormalige) Nederlands Hervormde Gemeente Weesp en Driemond en sinds 2006 in de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond. Zij zet zich met hart en ziel in voor de taken die ze op zich neemt.

De heer M. Guggenheim (1947, Abcoude) is sinds 1983 bestuurslid van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Bussum. In 1990 werd hij secretaris en vanaf 1995 vervult hij de functie van penningmeester. In 2011 was Guggenheim initiatiefnemer om in Abcoude zogenaamde ‘stolpersteine’ (struikelstenen) te plaatsen in trottoirs voor de woningen waar Joden woonden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Hij bezoekt regelmatig basisscholen in Abcoude om daar over het project en de achtergronden te vertellen. Sinds 2016 is hij ‘intaker’ bij de Voedselbank Abcoude/Baambrugge. In die rol beoordeelt hij of aanvragers in aanmerking komen voor verstrekkingen van de Voedselbank.

Mevrouw J. Van der Klok- Visser (1935, Abcoude) geeft vanuit haar rol als diaken van de Protestantse Gemeente Abcoude sinds 1977 zorg aan leden van de Gemeente. Zij ziet al vele tientallen jaren onvermoeibaar om naar mensen die het moeilijk hebben, die aandacht of zorg behoeven en die zonder warme aandacht het leven nog maar moeilijk aankunnen of dreigen te vereenzamen. Zij beperkt zich niet alleen tot deze leden, maar zet zich ook in voor andere mensen. Zij fietst door weer en wind in en buiten Abcoude om de mensen die dat nodig hebben een bezoek te brengen. Ze wordt omschreven als een bescheiden vrouw met grote maatschappelijke betrokkenheid en zichzelf wegcijfert ten gunste van anderen.

I

 

 

 

Mevrouw J van der Klok (R)met Tineke Hennipman

 

In Baambrugge zijn ook 3 inwoners benoemd in de Orde van Oranje- Nassau en 1 inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D. de Groot (1952, Baambrugge) is vanaf 1989 op allerlei gebied en in verschillende bestuursfuncties actief binnen de IJsclub Baambrugge en de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Vanaf zijn start bij de IJsclub Baambrugge tot 2008 is hij bij tal van evenementen, trainingen en ontwikkelingen binnen en buiten de club betrokken of betrokken geweest. Hij organiseerde diverse zomerse activiteiten van fietstijdritten tot trimlopen en schreef diverse draaiboeken. Ook werden op zijn initiatief vele evenementen en diverse kampioenschappen op natuurijs georganiseerd. Vanaf de start in 1965 is hij één van de drie begeleiders van het jeugdschaatsen. De door hem ontwikkelde ‘Kijkwijzer’ om jeugdig schaatstalent te herkennen wordt nog steeds door de KNSB beschikbaar gesteld. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer W. de Jong (1943, Baambrugge) verricht al 34 jaar de financiële administratie van de Gereformeerde Kerk Postwijck in Baambrugge, van de diaconie en van de zendings- en evangelisatiecommissie. Hij maakt de jaarstukken en de stukken voor het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland voor de bepaling van de kerkrentmeesterlijke en diaconale quotumafdrachten. Twee keer per jaar brengt hij op alle adressen in Abcoude, Baambrugge en Loenersloot van de kerkelijke gemeente de acceptgirokaarten rond voor de vrijwillige bijdragen. Ook is hij al jaren lid van de Commissie van Beheer (College van Kerkrentmeesters). De heer De Jong heeft ook veel tijd besteed aan het onderhoudswerk van kerkgebouw en pastorie, hoofdzakelijk waar het gaat om schilderwerk. In 2009/2010 heeft hij meegeholpen aan de restauratie van de pastorie en in 2012 aan de renovatie van het kerkdak.

De heer G. van Walbeek (1944, Baambrugge) is een zeer betrokken vrijwilliger waarop nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan. Vanaf zijn lidmaatschap was zijn betrokkenheid bij de Gereformeerde kerk Postwijck groot en gaf hij vanuit zijn professie adviezen over het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie. Vanaf 1984 maakt hij ononderbroken deel uit van de commissie van beheer en later het college van kerkrentmeesters. Na zijn pensionering heeft hij samen met een aantal vrijwilligers een grondige renovatie van de pastorie uitgevoerd. In 2012 is door hem een gelijkwaardig project ter hand genomen en is onder zijn leiding het complete dak van de kerk vernieuwd. Daarnaast voert hij ook klein onderhoud aan kerk en pastorie uit.

De heer R. Wever (1965, Baambrugge) is een verbinder die als geen ander weet hoe hij anderen moet motiveren. Sinds 2001 is hij actief betrokken bij de Oranjevereniging Baambrugge. Hij begon als lid, werd later penningmeester en is sinds vier jaar voorzitter. Niet alleen bestuurlijk is hij actief, maar ook bij de uitvoering van de Koningsdag en de 4 en 5 mei-herdenking. Ook bij de IJsclub Baambrugge en bij de Abcouder Harmonie is zijn inzet bij evenementen en optredens van grote waarde. Vaak is hij betrokken bij verkeersaspecten zoals de afzetting van wegen en treedt hij op als verkeersregelaar. Daarnaast staat Rik Wever bekend om zijn niet aflatende hulp aan inwoners die met vragen of verzoeken aan zijn deur komen, hij stuurt nooit iemand weg. Zo is hij als meewerkend lid van de Groencommissie Baambrugge-Oost wekelijks bezig om het groen in de wijk te onderhouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIK HIER VOOR DE FOTOSERIE:

I

 

 

 

 

 

 

In De Ronde Venen zijn verder tot lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd:

Mevrouw M. van Eijk-Vergeer (1952, Vinkeveen) wordt gekenmerkt door haar sociale inborst en is bijna 34 jaar actief bij Atalante als trainster van meerdere gymgroepen. In de loop der jaren heeft zij haar lessen uitgebreid en lessen van andere trainsters overgenomen.

Mevrouw M. van der Eijk-van der Vliet (1945, Waverveen) is sinds 1991 een trouwe vrijwilligster op de dagbesteding van Careyn Maria Oord. Ook is zij al jaren kerkvrijwilliger bij de protestantse diensten en één van de vrijwilligers van de fotoclub Flits

De heer J. Hoogenboom (1952, Vinkeveen) vormt samen met H. van Zwieten de drijvende kracht achter de Vinkeveense Feestweek. In 1980 werd hij lid van de evenementencommissie van de middenstand vereniging Vinkeveen. Door de enorme groei zijn de evenementen later ondergebracht in de stichting Vinkeveen Promotion, waar Hoogenboom sinds 1988 ook deel van uitmaakt

De heer J. Peltenburg (1939, Mijdrecht) wordt gekarakteriseerd als een verbinder, een mensenmens met een luisterend oor en een drijvende kracht. Hij was ruim 20 jaar voorzitter van de huurdersvereniging van stichting GroenWest en de directe gesprekspartner van de directeur van de woningcorporatie als het gaat om huurdersbelangen.

Mevrouw C. Toebosch (1943, Mijdrecht) heeft vanaf 1990 veel bestuursfuncties vervuld en zich ingespannen om de belangstelling voor de bridgesport te bevorderen. In 2014 was zij betrokken bij een samenwerkingsproject van gemeente en Nederlandse Bridgebond, vooral gericht op ouderen.

Mevrouw M. van der Vliet-Smit (1961, Vinkeveen) verricht sinds 1977 diverse activiteiten binnen de Hervormde Gemeente Vinkeveen. Zij geeft al ruim 40 jaar leiding aan een groep van tien kinderen van de Zondagsschool Samuel en verzorgt al twintig jaar de kopij voor het gemeentelijk deel binnen het kerkblad en de ledenadministratie.

De heer C. Westerdijk (1939, Mijdrecht) wordt omschreven als een man die visie, passie en praktische instelling op een praktische manier weet te combineren. Zijn vrijwilligersactiviteiten begonnen in 1968 toen hij lid werd van de Christelijke Korfbalvereniging VZOD in Kudelstaart. Hij vervulde daar tien jaar de functie van voorzitter en was een lange periode lid van de bouwcommissie.

Mevrouw M. van Zwieten (1969, Vinkeveen) vormt al een aantal jaren de drijvende kracht achter de Avondvierdaagse in Vinkeveen. Nadat 25 jaar geleden was besloten te stoppen met het wandelevenement in Vinkeveen, besloot zij de organisatie op zich te nemen. Zij doet dat met veel inzet.

De heer H. van Zwieten (1956, Vinkeveen) geldt, samen met J. Hoogenboom, als een van de drijvende krachten achter de Vinkeveense Feestweek en zet zich al vele jaren in om door middel van activiteiten Vinkeveen op de kaart te zetten. In 1980 werd hij lid van de evenementencommissie van de middenstand vereniging Vinkeveen.

Dubbel concert in Baambrugge

!

Zaterdag 21 april was de sportzaal  van de Vijf Bogen het decor voor het dubbelconcert van Muziekgroep Excelsior  en de Abcouder Harmonie vol met toehoorders.

Excelsior uit Hoofddorp bestaat sinds 1928 en viert hun jubileum jaar met meerdere concerten. De ruim 60 spelende leden  begonnen deze muzikale avond met een reis door de muzikale wereld gevolgd door de Bohemian Rhapsody van Queen. Op de klanken van de muziek van Andre Rieu werd gezellig meegedeind en werd er voor de pauze afgesloten met  Sax in the City. Na de pauze was het de beurt voor  de Abcouder Harmonie. Veel bekende melodieën passeerde en bij de Conquest of Paradise en Elton John on tour werd er lekker meegezongen. Het concert werd gezamenlijk afgesloten het was wel een beetje inschuiven maar El Pueblo klonk fantastisch. De leiding van deze muzikale avond was in handen van Elivera van Sloten.

Sportieve Koningspelen

!
Abcoude- Vrijdag 20 april waren de kinderen van de scholen in Abcoude vrolijk aangekleed in sportkleding. De kinderen van de laagste groepen bleven op het schoolplein om sportieve spelletjes te doen. De hogere klassen waren naar het sportpark aan de Hollandse Kade gekomen om daar met elkaar actief bezig te zijn. Er werd gerend ,gesprongen en behendigheidspelletjes gedaan. De Koningspelen werd afgesloten met de traditionele estafette.
     

John Melkman gastspreker Tweede Wereldoorlog

!
Abcoude – John Melkman, welbekend in Abcoude en omgeving als oud raadslid van de gemeente Abcoude en later De Ronde Venen, is opgeleid tot gastspreker door stichting NA DE OORLOG. De directe aanleiding om deze stichting op te richten, is het gegeven dat de eerste generatie overlevenden langzamerhand uitsterft of niet meer in staat is om gastlessen te geven.

Daarnaast is de huidige maatschappelijke situatie waarin racisme en antisemitisme aan de orde van de dag is en WO2 of andere genocides steeds verder van kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond af staan ook een aanleiding om de naoorlogse generatie gastsprekers op te leiden. De stichting van vrijwilligers leidt gastsprekers op om hun persoonlijke verhaal te vertellen op scholen of andere themabijeenkomsten. Deze gastsprekers zijn onder andere Joods of Indisch en vertellen hun persoonlijke verhaal over dwangarbeid of verzet. John geeft zijn gastlessen op scholen in De Ronde Venen en omliggende gemeenten. De gastles duurt een uur. In het eerste deel vertelt John zijn verhaal met bijzondere materialen. Tijdens het tweede gedeelte vindt er interactie met de leerlingen plaats in de vorm van een discussie en mogen zij vragen stellen. Hierbij wordt een link naar het heden gelegd.  Op 9 april vertelde John tijdens de gastles  op de Piusschool aan groep 7 en 8 in Abcoude het verhaal van zijn ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over de moed die zijn vader heeft gehad om zijn vrouw op te halen in Amsterdam, samen onder te duiken en tegelijkertijd in het verzet te gaan. Het persoonlijke verhaal is een waardevolle aanvulling op de geschiedenisles. Op 15 augustus 1942, midden in de oorlog, trouwen de ouders van John Melkman. Zijn vader Wim mag daarvoor Kamp Westerbork even verlaten, maar moet zijn moeder Sientje achterlaten. Het huwelijk is verre van romantisch. Ze moeten vroeg bij het Bevolkingsregister zijn in Amsterdam en meer dan het tekenen van de trouwakte is het niet. De volgende dag moet zijn vader terug naar het kamp met de trein. De vrouw achter het loket bij het Amstelstation weet ‘hoe laat het is’ als hij zijn kaartje naar Westerbork koopt. ‘U ziet er helemaal niet Joods uit. Als ik u was, zou ik proberen onder te duiken.’ ‘Mevrouw, dan heb ik een persoonsbewijs nodig. Een valse, waar geen ‘J’ van Jood in staat. En dat kost minimaal 300 gulden. Ik heb maar 17 gulden’, zegt zijn vader. En zijn vader wist ook: als ik onderduik laat ik mijn moeder Sientje in Westerbork achter. Als ik verdwijn, wordt zij gestraft met doorzending naar het concentratiekamp Auschwitz. Een dilemma.

De leerlingen waren zichtbaar onder de indruk van het verhaal wat in eerste instantie als een spannend verhaal klinkt. Op de vragen van John “ Wat zou jij doen” kwamen toch verschillende reacties van de kinderen, maar moeilijk vonden ze dat wel. Een echt dilemma dus, wat John heel goed wist te vertalen naar het heden met het voorbeeld Pesten. Sluit jij je aan bij de Pesters of ga je de gepeste helpen?  Welke keuze maak je bij straks de Middelbare school? Het heeft allemaal invloed op de invulling van je verdere leven. De boodschap kwam duidelijk aan bij de leerlingen.  Ook dat de Oorlog impact heeft gehad in Abcoude, hun eigen dorp, dat werd nu duidelijk zichtbaar.

Voor meer informatie over de gastlessen of de stichting Na de oorlog: kijk op Nadeoorlog.nl

 

 

Samen muziek maken

!
Abcoude – Zaterdagavond 24 maart was het “the night of the drums” in het Piet Mondriaangebouw, een avond van samen muziek maken. Het motto van de Abcouder Harmonie. Een swingende avond van allerlei drumritmes en zelfs populaire popmuziek.

De avond werd geopend door de leden van de Slagwerkgroep van de Abcouder Harmonie. Onder leiding van dirigent Maarten Rongen werd er een opzwepend optreden neer gezet met enkele bijzondere solo’s. Maar er werd ook al even samengespeeld met Adrumaline uit Barendrecht. Na de pauze liet deze slagwerkgroep van Harmonievereniging Barendrecht horen welke melodische klanken er met slagwerk ook mogelijk zijn. Zelfs het welbekende “Hallo Allemaal” uit de Luizenmoeder werd op een bijzondere wijze ten gehore gebracht, tot groot plezier van het publiek.

Adrumaline stond onder leiding van dirigent Ronald Bouwmans. Het laatste nummer werd weer samengespeeld en was echt een top afsluiting. Veel mensen uit het publiek hoopte er op dat het nummer twee keer gespeeld zou worden want het was niet alleen genieten van de lekkere drums maar ook een genot om naar het plezier van de muzikanten te kijken.

     

KLIK HIER VOOR DE FOTOSERIE: