Kadernota 2018
!

Kadernota 2018 aangenomen

!
Mijdrecht - De Kadernota 2018 is tijdens een langdurige vergadering, verdeeld over woensdag 31 mei en donderdag 1 juni, door de gemeenteraad aangenomen. Op 31 mei werd de meningvormende vergadering rond 23.00 uur geschorst. Donderdagavond 1 juni ging de raad verder met de besluitnemende vergadering. Deze eindigde na middernacht vanwege de lange tijd die nodig was voor de behandeling van het raadsvoorstel kunstgrasvelden voor Argon en CSW.

Het CDA beet de spits af en vroeg het college om een datum waarop de plaatsnaam Mijdrecht en het bedrijventerrein Mijdrecht op de borden op de A2 verschijnen. Ook verwacht het CDA een harde opstelling omtrent de bereikbaarheid van Uithoorn via de Irenebrug. Het CDA is geen voorstander van het verlagen de OZB, zoals andere partijen voorstaan.

PvdA/GL vindt dat slechts weinig initiatieven van de oppositie gesteund worden door de coalitiepartijen. De coalitie zit dicht en op slot en dat vindt PvdA/GL geen juiste voedingsbodem voor samenwerking in de raad. Wel vindt PvdA/GL dat er nieuwe afspraken met PAUW bedrijven nodig zijn, want het is inmiddels duidelijk dat De Ronde Venen dit probleem niet zelf kan oplossen. PvdA/GL is positief over de aanpak van het college van de huisvesting van vergunninghouders en duurzaamheid en is niet direct tegen uitbreiding van de organisatie.

D66 maakt dankbaar gebruik van de ruimte die het verkiezingsjaar 2016 biedt, om alvast een voorschot te nemen op deelname aan de coalitie. De organisatie dijt uit volgens D66, het machtsdenken wordt uitgewerkt in aantallen ambtenaren, in plaats van met nuttige ideeën. Onderwijs is de weg naar een goede toekomst en het biedt kansen voor iedereen. Onderwijs zorgt voor een stevige kenniseconomie en biedt jongeren perspectief, preventie begint onder meer met onderwijs.

CU-SGP ziet een ambitieus investeringsprogramma van circa 17 milj. euro voor wegen en bruggen in de komende jaren en was teleurgesteld dat dit niet voortkomt uit het Wegenbeheersplan. Keuzes zonder kaders en de controlerende taak van de raad staat daarmee onder druk. CU-SGP is blij met de ontwikkelingen met betrekking tot het groenbeleid. De bewoners worden intensief betrokken en hiermee hebben ze ook meer begrip voor de soms moeilijke afwegingen.

Ronde Venen Belang (RVB) hecht er waarde aan om maatschappelijk overbodig vastgoed daar waar mogelijk maatschappelijk sociaal in te zetten, zoals voor sociale woningbouw, voor starters en kleine huishoudens. Geen rol als huisbaas maar wel een rol als grondbedrijf op basis van erfpacht. RVB wil 1 milj. euro, afkomstig van precariogelden van Nutsbedrijven aan inwoners en bedrijven teruggeven.

Lijst 8 kernen wil af van het ouderwetse politieke systeem, wil participatie van inwoners in besluitvorming en is vooral teleurgesteld in het college over de uitvoering van moties. Lijst 8 kernen diende daarover een motie van treurnis in. Ook een positief geluid vanuit Lijst 8 kernen. De Visie op Dienstverlening, en nu zelfs een afdeling dienstverlening, bijeenkomsten met inwoners over verschillende plannen en op sommige beleidsterreinen ook daadwerkelijk andere manieren van werken.

De VVD gaan voor een sluitende begroting, maar soms is er wel tijd nodig om elkaar te ontmoeten in de coalitie. Geen treurnis bij de VVD, maar wel trots. Nu is het tijd om de risico’s te verminderen. Teleurstelling bij VVD fractie dat er geen woord in de Kadernota staat over de N201.

Lijst 30-11 wil geen gasaansluiting in nieuwbouw, meer seniorenwoningen, vermelding van aantal inwoners bij plaatsnaamborden en een onconventioneel plan om een  tramverbinding vanuit Amsterdam via Uithoorn naar De Ronde Venen te halen.

Na vele discussies en schorsingen werd de Kadernota 2018 uiteindelijk op 2 juni om 00.49 uur door de raad aangenomen waarbij raadslid Houmes (D66) tegenstemde.