Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen
Welkom op de website van Fem van Duuren
Als correspondent registreert Fem van Duuren al heel wat jaren de activiteiten in Abcoude en Baambrugge.

Fem blijft actief! Nu de Var niet meer verschijnt in Abcoude en Baambrugge hangt Fem absoluut haar camera niet in de wilgen en legt zij ook haar pen niet neer. U komt Fem dus nog gewoon tegen bij de diverse activiteiten in Abcoude en Baambrugge! De artikelen en foto's kunt u voortaan lezen op deze website.

U kunt ook uw eigen activiteit inzenden naar fem1@chello.nl voor plaatsing op deze site, of een advertentie plaatsen.

!

In vrijheid kiezen

!
Baambrugge – 4 mei was de jaarlijkse Herdenking in de Dorpskerk van Baambrugge. Het welkomstwoord werd uitgesproken door Harmen Hoogenhout, ook ging hij voor in het gebed. De Herdenkingstoespraak werd dit jaar gedaan door Stan Wever uit Baambrugge.

Hij begon de toespraak met: ““Voor deze korte bijeenkomst heb ik U niet samengeroepen om opzienbarende mededelingen te doen. Het was slechts de behoefte om na vijf jaar van onderdrukking, na vijf jaar van angst en leed, na vijf jaar van strijd met U allen samen te zijn.  We behoeven niet veel tot elkaar te spreken. We zien elkaar en begrijpen elkaar. En dan willen wij samen ook even onze gedachten laten gaan over verleden, heden en toekomst.” Dit waren de eerste regels uit een rede, die de toenmalige burgemeester van Abcoude , mr. S.P. Baron Bentinck, ter gelegenheid van de Vrede op 10 mei 1945 heeft uitgesproken in de hervormde kerken te Abcoude en te Baambrugge.  Stan is 20 jaar en weet niet wat het is om in oorlogstijd te leven: “U weet wat u nu heeft, maar ik denk dat wij ons nog onvoldoende kunnen voorstellen hoe het echt was in de Tweede Wereld Oorlog. Iets waar ik zelf liever niet achter wil komen. Ik ben geboren in vrede, een vrede die ik nooit zou willen verliezen. Hierom herdenken wij, opdat wij niet vergeten wat er gebeurd is maar ook erkennen en herkennen dat wij allen een grote rol hebben in bewaken van onze eigen vrijheid en democratie”.   Na de samenkomst in de kerk ging de Stille Tocht onder begeleiding van tamboers met omfloerste trom, langs het graf van Kees van der Lee, naar het monument. Daar legden burgemeester Divendal, samen met jeugd burgemeester Fabriz Kalse, een krans namens de gemeente De Ronde Venen. Het orkest van de Abcouder Harmonie speelden zowel in de kerk als bij het monument onder andere het “Wilhelmus”. Daarna legden de kinderen van de Ichthusschool een krans net zoals verenigingen uit Abcoude en Baambrugge.

     

KLIK HIER VOOR DE FOTOSERIE:

Fluitje overgedragen

!

Baambrugge -  Tijdens de rondgang van de Abcouder Harmonie in Baambrugge was er nog een bijzonder momentje. Na 30 jaar marsleider van het orkest te zijn geweest, droeg Marijke Griffioen haar fluitje over aan Stan Wever, die nu  het marsleider zijn op zich neemt. Tijdens de speech van wethouder Rein Kroon, daagde deze Stan uit om het ook minstens 30 jaar te doen.

Minder druk, maar heel gezellig

!

Baambrugge – De dag begon fris, maar tijdens de rondgang van de Abcouder Harmonie door het dorp, sloot toch nog een grote groep kinderen aan met mooi versierde fietsen. Tijdens het welkomwoord van voorzitter Rik Wever van de Oranje vereniging en wethouder Rein Kroon brak er zelfs een zonnetje door. Op het podium werden nog even de drie Baambrugse gedecoreerden geëerd.  Daarna was het tijd voor de spelletjes met het thema “Circus”, het hoog geëerde publiek werd van harte uitgenodigd om mee te doen. Dit kon lekker in de gymzaal van “De Vijf Bogen” dus er werd druk geoefend op de verschillende routines uit het Circus. ’s Middags was het tijd voor de reuze sjoelbak en muziek

 

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S BAAMBRUGGE:

     

Abcoude – Daar was vroeg in de ochtend de vrijmarkt al gestart, de vroege vogels hadden geluk en een mooi plaatsje onder de luifel van de oude Plus supermarkt bemachtigd. Toen de Abcouder Harmonie midden op de markt even stopte met de rondgang en de nieuwe marsmuziek  “ Africa” en “Brazil” ten gehore bracht zat de sfeer er meteen goed in. Zo midden op de Hoogstraat. Na het welkomwoord van SFA lid Peter de Kamper konden ook in Abcoude de spelletjes van start. Om 15.00 uur werd er naar hartenlust door de ouderen van het dorp “Bingo” gespeeld onder leiding van de Bingomasters Ben van der Zwan en Hans Roosendaal.

Het was in beide dorpen wat minder druk, door de vakantieperiode, maar niet minder gezellig.

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S ABCOUDE:

     

 

3 inwoners van Baambrugge Koninklijk Onderscheiden

!
Onder de 10 inwoners die een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen zijn er 3 uit Baambrugge. Mevrouw Nora Prenger en het echtpaar Gerjanna en Aart van der Roest

Mevrouw L.F. Prenger-Bos (Baambrugge,1948) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is een echte duizendpoot en heeft aan tal van activiteiten meegewerkt. Sinds 1997 is zij actief als bestuurslid van de Oranjevereniging Baambrugge. Naast de jaarlijkse organisatie van Koningsdag, de 4 mei herdenking en de lustrumvieringen van 5 mei, verricht zij ook allerlei andere taken, zoals de inkoop van prijzen, verzorgen van de catering, organiseren van spelactiviteiten of muziekoptredens voor seniorenbijeenkomsten, werkzaamheden als schilder, optreden als gastvrouw, lopen van de jaarlijkse collecte, contactpersoon met de kerk, gemeente, Abcouder Harmonie, etc. Gezien haar gezondheid is zij gestopt met haar bestuursfunctie. Nora Prenger-Bos zamelt al ruim 15 jaar kleding in voor het Roemenië Comité Abcoude, wast en strijkt en herstelt waar nodig de kleding. In de periode 2007 tot 2011 heeft zij als Diaken in de Kerkenraad gezeten en sinds 2017 valt zij weer in. Ook verricht ze regelmatig allerlei hand- en spandiensten. Sinds de start van de Stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge in 1996 is mevrouw Prenger-Bos actief als bestuurslid. Vanaf 2014 is Nora Prenger-Bos als vrijwilliger betrokken bij woonzorgcentrum ’t Kampje in Loenen aan de vecht. Zij haalt in die rol bewoners op voor de weekafsluiting en schenkt na afloop koffie.

   

 

 

De heer A. van der Roest (Baambrugge, 1940) is samen met zijn echtgenote sinds 1983 actief als vrijwilliger voor de Dorpskerk Baambrugge. Hij is 25 jaar voorzitter geweest van het Hervormd Kerkkoor in Baambrugge en 12 jaar als Ouderling Kerkvoogd van de Hervormde Kerk en verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Aart van der Roest is 17 jaar betrokken geweest bij de voorbereidingen en de aanvraag voor de financiering van en de controle bij de definitieve restauratie van de Dorpskerk. Een restauratie die ca. € 1.000.000 heeft gekost. Hij was de grote kracht achter de instandhouding van het monumentale kerkgebouw. Hij heeft zich daarbij actief ingezet om geld voor de restauratie in te zamelen. Hij was één van de initiatiefnemers van de boeken- en plantenmarkt en nam de uitvoering op zich. Ook de wijnverkoop voor dit doel  en de uitvoering daarvan lag volledig in zijn handen. Sinds 2000 is hij vrijwilliger bij Stichting Tympaan. Hij installeerde onder andere alarminstallaties bij mensen thuis, was oproepbaar bij calamiteiten en was verantwoordelijk voor het onderhoud van de apparatuur. Door deze apparatuur kunnen ouderen langer veilig thuis blijven wonen. Sinds 2013 heeft de heer Van der Roest andere taken op zich genomen binnen en voor de kerk, zoals het verspreiden van het kerkblad. Hij loopt daarbij zelf ook een bescheiden wijk. Hij bevoorraadt het gebouw naast de kerk (Torenzicht) voor onder andere de eetavond, vergaderingen en koffiemomenten. Daarnaast vervoert hij mensen naar en van ziekenhuis naar huis. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

   

 

 

Mevrouw G. van der Roest-Coers (Baambrugge, 1946) is samen met haar man zeer actief voor de Dorpskerk van Baambrugge. Zij is betrokken bij het maken van de Liturgie, assisteert de predikanten, maakt kaarten voor het verjaardagsfonds en verzorgt de maandelijkse eetavond in Torenzicht. Sinds acht jaar is zij preekvoorziener. Naast deze ‘eigen’ taken assisteert zij sinds 1983 haar echtgenoot waar nodig bij zijn vrijwillige activiteiten. Van 1980 tot 2009 is Gerjanna Roest-Coers als pianiste verbonden geweest aan twee kerkzangkoren, die wekelijks een zangochtend organiseerden in diverse bejaardenhuizen, ook buiten Abcoude. Na deze optredens verzorgde zij altijd nog een cultureel uitje en organiseerde zij de jaarlijkse uitgaansdag van A tot Z. Sinds 2010 speelt ze in 't Kampje in Loenen aan de Vecht bekende liedjes om met de bewoners te zingen. Dit doet ze sinds 2016 ook in de Angstelborgh in Abcoude. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Koninklijke onderscheiding voor tien inwoners

!

Tien inwoners van De Ronde Venen hebben vrijdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zeven personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, drie tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Janskerk in Mijdrecht werden de lintjes bij acht van hen opgespeld door burgemeester Maarten Divendal. Door omstandigheden konden de heren Lamers en Löwenthal niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Zij ontvangen hun lintje op een later moment.

De heer K. Alblas (Wilnis, 1962) is sinds 1982 actief bij de brandweer in Wilnis. Behalve zijn inzet gedurende al die jaren als brandweerman, is hij ook ruim twaalf jaar penningmeester geweest van de 

Vereniging Vrijwillige brandweer Wilnis. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Mevrouw A.L. Bronkhorst-Booiman (Wilnis,1946) is al vele jaren en bij vele organisaties actief als vrijwilliger. Zij is sinds 1983 actief als leider/dirigent van het Hoge Heem koor in Uithoorn. Wekelijks repeteert zij met het koor en eens per maand is er een optreden. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

De heer P.W.A. Lamers (Mijdrecht, 1960) heeft als vrijwilliger zeer veel gedaan voor het zwemmen en de zwemsport in De Ronde Venen. Sinds 1977 is hij trainer diplomazwemmen, masterzwemmen en waterpolo bij Zwem- en Polovereniging De Amstel en sinds 1991 bestuursvoorzitter. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

De heer B.P.F. Löwenthal (Vinkeveen, 1950) is sinds 1996 lector en acoliet in de Parochie Sint Barnabas in Haastrecht. Hij maakt zich sterk om deze parochie, die al 400 jaar ook een bedevaartplaats is, breder bekend te maken en de viering in ere te herstellen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

De heer M.C. Nihom (Vinkeveen, 1950) is sinds 2003 tot en met het opgaan in de moederorganisatie KNVB en Eredivisie betrokken en zeer actief als initiator en later als bestuurslid van de Stichting Meer dan Voetbal. De stichting spande zich in om de kracht van het voetbal in te zetten voor een betere samenleving. Map Nihom is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

De heer B. Richter (Mijdrecht, 1974) is meer dan 25 jaar in dienst geweest bij de brandweer en heeft eind 2017 de actieve brandweer verlaten. Hij is in diverse rollen en functies actief geweest met als laatste rol die van postcommandant in Mijdrecht. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Mevrouw C.J. van der Wilt-Moen (Mijdrecht, 1954) is vanaf 1997 als vrijwilliger actief bij De Zonnebloem in Mijdrecht. In de beginjaren was zij vrijwilligster Bezoekwerk. Vanuit die functie bezocht zij mensen die zelf nauwelijks de deur uitkomen en dus weinig contact hebben met de buitenwereldZij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wederom Muziekpodium groot succes

!
Vrijdag 12 april was er in “De Vijf Bogen” in Baambrugge voor de 7de keer het Muziekpodium. Veel jonge talenten hadden hun instrument meegenomen en klommen vol zelf vertrouwen op het podium om hun muziek te laten horen aan het publiek.

Er  werd gezongen soms alleen of in groepjes. Van Noorse liedjes tot  Love of my live  van Freddie Mercury  [Queen]. Er werd stevige rock gespeeld op de gitaren en drumstel.Omdat er grote behoefte bij de organisatoren was om het podium wat aan te kleden en een passende achterwand te maken, waren er kinderen benaderd om dit te realiseren. Maar dit kost geld en werd er een sponsor gezocht.

 De Lions werden benaderd en met succes. Ton Steenhof van de “spending” uitgave goede doelen bood een mooie cheque aan van € 350,-  om de wens te realiseren. Dick de Jong bood materiaal aan maar zei er wel nadrukkelijk bij dat de kinderen mee moeten werken om het te realiseren. Mart Roegholt neemt even een pas op de plaats en gaat het wat rustiger aan doen en kreeg een mooi bos bloemen aangeboden voor haar werkzaamheden in de organisatie. Marnix Lippman, Jacques van der Bend, Dirk de Jong, Jan Popping en Mart Roegholt mogen weer nagenieten van wederom een succesvol muziekevenement. Een prachtig initiatief  waar jong en senior van geniet. Ook het Harmonie Opleidings Orkest, het koor “de Blonde Lokken” en het Zeemanskoor”Ahoy”hebben voor een mooi moment gezorgd, want muziek verbind.

KLIK HIER VOOR DE FOTOSERIE:

     

Raadsverslag Gemeente De Ronde Venen

!

Benoeming de heer Simons

!

De heer Simons (ChristenUnie/SGP) is tijdens de raadsvergadering op 21 maart 2019 benoemd tot fractieassistent van de fractie ChristenUnie/SGP. Hij volgt daarmee de heer Vennik op, die aangaf zijn functie niet meer te kunnen uitoefenen.

Benoeming de heer Dohle

!

Tijdens de raadsvergadering op 21 maart 2019 is de heer E.A. Dohle (VVD) benoemd tot lid van de raad van de gemeente De Ronde Venen. Hij volgt daarmee mevrouw S. Vreugdenhil op, die vanwege vertrek naar het buitenland haar raadszetel moest neerleggen.

Marcheren gaat niet zomaar

!
Abcoude – zondag 24 maart waren de leden van de Abcouder Harmonie en Drumband bijéén gekomen in de Kees Bonzaal voor een speciale verenigingsdag. De Abcouder Harmonie en de drumband zijn bij alle jaarlijkse evenementen in Abcoude en Baambrugge aanwezig.

Zoals komende maand weer met Koningsdag. Niet een gemakkelijk klusje voor Tamboer Maître Jack Ligtvoet om alle muzikanten ongeschonden met hun instrument door het dorp te leiden en het niet alleen mooi te laten klinken maar er ook goed uit te laten zien. Daarom gingen de leden met elkaar aan de slag onder de professionele leiding van Rik Boelee, een ervaren Show en Marchingband leider, om de marcheerkneepjes van het vak te leren. Op straat muziek spelen vraagt namelijk niet alleen om de juiste noot spelen, maar ook nog eens op je collega’s letten, op losse stenen, paaltjes of het zelfs het publiek wat niet altijd door heeft hoe breed het geheel is.  Er zijn heel wat bochten gedraaid, in formaties van 4 naar 2 rijen en andersom gelopen,  om straks goed voor de dag te komen. ’s Middags is er nog nieuw mars repertoire ingestudeerd wat lekker swingt, onder leiding van de orkestdirigent Elivera van Sloten en drumbanddirigent Maarten Rongen. Binnenkort volgt er nog een avondoefening in de buitenlucht. Dus hoort u vrolijke klanken, kom dan kijken en moedig de muzikanten aan, maar vooral, doe een stapje opzij en geef ze de ruimte. De Abcouder Harmonie en de Drumband zijn op zoek naar nieuwe leden, dus krijg je de smaak te pakken, meld je aan of ga een avondje langs om te kijken. Voor meer informatie abcouderharmonie.nl